สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม


ต.ดอยแก้ว  อ.จอมทอง  เชียงใหม่ 50160

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ)

http://www.nirotharam.com/img/main1.jpghttp://www.nirotharam.com/gallery/photo/1.jpg

สำนักปฏิบัติธรรมนิโธาราม นี้มีความหมาย ว่า "อารามแห่งความดับทุกข์" 

ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติธรรมนิโรธาราม มีสามเณรี จำนวน 10 รูป   แม่ชีจำนวน 2 ท่าน อุบาสิกาประจำ 2 ท่าน
เป็นสถานที่รองรับให้ผู้หญิงได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาตามแนวทางพระไตรปิฎก และใช้เป็นสถานที่ในการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
 

 

การอบรม

http://www.dhammajak.net/board/files/1_784.jpghttp://www.dhammajak.net/board/files/3_168.jpg

ทั้งสามเณรี แม่ชี และโยคี (แม่พราหมณ์) ต้องสวดมนต์พร้อมกันวันละ 3 เวลา คือ 04.00 นาฬิกา, 13.30 นาฬิกา และ 17.30 นาฬิกาไม่สวมรองเท้า ฉันมื้อเดียวในเวลา 08.00 นาฬิกา และเป็นอาหารมังสวิรัติด้วย

กิจวัตรประจำวันของผู้ปฏิบัติธรรม

ประกอบด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นร่วมกับนักบวช ฝึกภาวนาด้วยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ
บริโภคอาหารมังสวิรัติสองมื้อ คือ เวลา 07.00 น. และ 11.30 น. โดยงดรับประทานอาหารขบเคี้ยวทุกชนิด หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ตารางชีวิตในสถานธรรมแห่งนี้
ตื่นนอน 03.30-04.00 น. และเข้านอนไม่เกิน 24.30 น. ห้ามส่งเสียงดัง และทำความเพียรด้วยการช่วยเหลือทำความสะอาดวัดตามสมควร

ตารางชีวิตพรหมจรรย์

03.00 น.                   ตีระฆัง ตื่นนอนเพื่อมาทำความเพียร
03.30 - 06.00 น.     ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม สวดมนต์ร่วมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม
06.00 - 08.00 น.     พัฒนาสำนักปฏิบัติธรรม
08.00 - 09.30 น.     ธรรมะก่อนอาหารและบริโภคอาหาร
10.00 - 13.00 น.     ปลีกวิเวก (ปฏิบัติธรรมส่วนตัว) เจริญอริยมรรค
13.00 - 16.00 น.     ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม สวดมนต์ร่วมกันที่ศาลาปฏิบัติ
16.00 - 17.30 น.     ดื่มน้ำปานะ ทำงานส่วนรวม อาบน้ำ
18.00 - 21.00 น.     ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม สวดมนต์ร่วมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม  
21.00 น.                   ปฏิบัติในที่ส่วนตัว และพักผ่อน 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 127 ม.6   ตำบล: ดอยแก้ว   อำเภอ: จอมทอง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50160
โทร.: 084-804-2040
เว็บไซต์: http://www.verysincere.com/
อีเมล: verysincere@ymail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

 

http://www.nirotharam.com/map.jpg

การเดินทาง

1. จากสนามบินเชียงใหม่

 • นั่งรถสองแถว (สีแดง) มายังคิวรถจอมทอง (ประตูเชียงใหม่ ) 20 บาท
 • นั่งรถสองแถวเชียงใหม่-จอมทอง (สีเหลือง) มาลงตลาดจอมทอง 32 บาท
 • นั่งรถสามล้อพ่วง มายังนิโรธาราม 40 บาท

2. จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่

 • นั่งรถจากสถานีขนส่งสายเหนือ มาลงที่สถานนีขนส่งเชียงใหม่ ราคาประมาณ 500 – 800 บาท
 • นั่งรถสองแถว (สีแดง) มายังคิวรถจอมทอง (ประตูเชียงใหม่ ) 20 บาท
 • นั่งรถสองแถวเชียงใหม่-จอมทอง (สีเหลือง) มาลงตลาดจอมทอง 32 บาท
 • นั่งรถสามล้อพ่วง มายังนิโรธาราม 40 บาท

3. จากกรุงเทพถึงจอมทอง

 • นั่งรถที่สถานีขนส่ง สายเหนือ กรุงเทพ-จอมทอง ในราคาเที่ยวละ 500 บาท มาลงหน้าตลาดจอมทอง
 • นั่งรถสามล้อพ่วง มายังนิโรธาราม 40 บาท

4. จากสถานีรถไฟเชียงใหม่

 • นั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่
 • นั่งรถสองแถว (สีแดง) มายังคิวรถจอมทอง (ประตูเชียงใหม่ ) 20 บาท
 • นั่งรถสองแถวเชียงใหม่-จอมทอง (สีเหลือง) มาลงตลาดจอมทอง 32 บาท
 • นั่งรถสามล้อพ่วง มายังนิโรธาราม 40 บาท

หมายเหตุ รถสามล้อพ่วงลุงสม โทรศัพท์ 086-192-7492 / นายรุจ โทรศัพท์ 087-192-4833

5. เดินทางโดยรถส่วนตัว ศึกษาตามแผนที่ที่แนบมา

รายละเอียดการเดินทาง
เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 11 ถึงทางแยกเข้าดอยติหรือแยกเข้าเมืองลำพูน เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1033 เข้ามาทางรถไฟไปตามเส้นทางจนถึงไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหมายเลข 116 ตรงไปตามเส้นทางจนถึงสามแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 106 ผ่านวัดพระพุทธบาทตากผ้าไปจนถึงสามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวขวาทางหมายเลข 1031 ไปจนถึงสามแยกบ้านเวียงหนองล่อง ให้เลี้ยวขวาตามทางหมายเลข 1010 ไปจนถึง สามแยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้าย ตามทางหมายเลข 108 ไปจนถึง ที่ว่าการอำเภอจอมทอง ให้เลี้ยวขวาไปข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง จะมีป้ายบอกเป็นระยะ ๆ จนถึงนิโรธาราม (ส่วนเส้นทางขากลับก็ให้ย้อนทางเดิม)
 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1459]