เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติได้แล้ววันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดเพราะเมื่อมีการให้สมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งทางครม.ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับบัตรคนจนรอบใหม่หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยในรอบใหม่จะมีการเปิดในลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะมีผู้ที่สนใจสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ประมาณ 15 ล้านคนโดยในรอบใหม่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมากมาย สำหรับการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่จะมีการเปิดจุดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่โทรศัพท์มือถือซึ่งการที่เปิดจุดรับลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะช่วยให้ทุกคนได้รับเงินช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จำนวน 13.6 ล้านคนโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนี้ด้วย สำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจน 65 วันไหน, บัตรคนจนรอบใหม่วันไหนให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะตามข่าวที่ออกมานั้นทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้เอง 

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

  • จะต้องเป็นคนไทยและสัญชาติไทยเท่านั้นจึงสามารถสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ได้
  • ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
  • ลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดนี้จะมีการกำหนดรายได้ทั้งครอบครัวผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะต้องรวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทจึงสามารถสมัครได้
  • หากมีทรัพย์สินทางการเงินจะต้องมีทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งทรัพย์สินทางการเงินจะประกอบไปด้วยเงินฝากในธนาคาร พันธบัตร สลากออมทรัพย์ ตราสารหนี้ เป็นต้น
  • จะต้องมีบัตรประจำประชาชนที่ยังไม่หมดอายุเพื่อใช้ในการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่
  • หากผู้ใดที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ซึ่งจะเปิดจุดรับลงทะเบียนให้
  • สำหรับผู้ที่ถือบัตรจนในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 13.6 ล้านรายจะต้องลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่อีกครั้ง
  • ถ้ามีบ้านพร้อมที่ดินซึ่งจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์จะต้องมีพื้นที่น้อยกว่า 25 ตารางวาและในส่วนของห้องชุดต้องมีพื้นที่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร
  • ถ้ามีบ้านที่อยู่อาศัยและมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อใช้ในการทำเกษตรจะต้องมีพื้นที่น้อยกว่า 10 ไร่หรือถ้ามีที่ดินที่ไม่ใช้เพื่อการเกษตรมีพื้นที่น้อยกว่า 1 ไร่
  • หากมียานพาหนะ เช่น รถยนต์ก็จะถูกนำมาพิจารณาในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งหากมีรถยนต์มากกว่า 2 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรคนจนทันที

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่จะต้องทำอย่างไร 

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สามารถดาวน์โหลด “แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่เว็บไซต์ www.fpo.go.th เมื่อทำการกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสินและสำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง