เงินประกันรายได้ข้าวคืออะไร

การที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหรือโควิด-19ต่างส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรเพราะเกษตรกรไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนอย่างเก่า เมื่อเกษตรกรได้นำผลผลิตออกมาขายทำให้ได้ราคาที่ตกต่ำ ทางครม. ได้มีการประชุมเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้เงินประกันรายได้ข้าว สำหรับการให้เงินชดเชยหรือเงินค่าประกันรายได้ข้าวผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าวจะทำให้เกษตรกรได้มีกำลังใจในการเพาะปลูกสำหรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 นั้นผู้ที่จะได้รับจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2564 และ 2565 โดยเงินก็จะเข้าสู่บัญชีของธนาคารธกส.ทันที ผู้ที่ต้องการจะได้รับสิทธิ์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือในด้านอื่นๆอีกด้วยสำหรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 นั้นผู้ที่จะได้รับสามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการโดยส่วนใหญ่จะเลือกที่จะนำเงินเก็บไว้เพื่อไว้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือปุ๋ยเพราะในทุกวันนี้ราคาเมล็ดพันธุ์มีราคาสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน การมอบเงินประกันรายได้ข้าวจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกเป็นอย่างมากหากใครที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินประกันรายได้, ดูเงินประกันรายได้ข้าวสามารถอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างเลย

ตรวจเงินประกันรายได้ข้าวมีช่องทางไหนบ้าง

สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 สามารถตรวจเงินประกันรายได้ข้าวได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะต้องนำสมุดบัญชีธนาคารเพื่อทำการปรับปรุงยอดเงินในบัญชีเพราะหากว่ายอดเงินของเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปี 2564 และ 2565 ไม่เข้าก็สามารถให้ทางธนาคารตรวจสอบได้ทันที หากทางธนาคารตรวจสอบแล้วข้อมูลของเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินเนื่องจากข้อมูลตกหล่นไปก็จะทำเรื่องให้เกษตรกรทันทีหรือหากว่าไม่สะดวกในการเดินทางไปที่ธนาคารก็สามารถเช็คผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งวิธีดูเงินประกันรายได้ข้าวสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ www.chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพียงแค่คุณกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลงไป แล้วกดปุ่ม”ค้นหา”หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะเจอรายละเอียดเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ข้าวในแต่ละงวดที่ได้รับซึ่งในรายละเอียดทั้งเงินประกันรายได้ข้าว, เงินประกันรายได้ปาล์มหรือแม้กระทั่งเงินประกันรายได้ยางพารา เป็นต้น จากนั้นคุณต้องไปตรวจสอบที่แอพธ.ก.ส. A-Mobile ว่าได้รับเงินประกันรายได้ข้าวไหม ผู้ที่ต้องการจะเช็ครายละเอียดจำนวนเงินที่คุณได้รับเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ข้าวก็สามารถเช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดตามที่เราแนะนำได้เลย

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ที่ได้เงินประกันรายได้ข้าว

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 นั้นจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้วเท่านั้น หากเกษตรกรคนใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับเงินชดเชยหรือค่าประกันรายได้ข้าวจากทางรัฐบาลฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะได้รับเงินชดเชยจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ข้าวก็สามารถลงทะเบียนได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดที่อยู่ได้เลย วิธีในการลงทะเบียนขอรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 นั้นคุณจะต้องแสดงเอกสารว่าคุณได้ทำการปลูกข้าวจริงและมีเนื้อที่ในการปลูกข้าวกี่ไร่ซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นผู้สอบถามคุณเองเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องขึ้นทะเบียนขอรับเงินประกันรายได้ข้าวแล้วคุณก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และเช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดว่าจะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวไหมแต่เมื่อคุณทำเรื่องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วส่วนใหญ่คุณก็จะได้รับค่าประกันรายได้ข้าวอยู่แล้ว สำหรับโครงการเงินประกันรายได้ข้าวนั้นได้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 4 ล้านคนซึ่งเกือบจะครบตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ 

เงินประกันรายได้ข้าวใครได้บ้าง

สำหรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 ผู้ที่จะได้รับเงินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วโดยผู้ที่จะได้รับค่าประกันรายได้ข้าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่ปี 2564/2565 โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพืชผลผลิตที่มีราคาตกต่ำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความเข้มงวดมากกว่าปกติทำให้ราคาข้าวมีราคาที่ต่ำลงไปกว่าเดิมส่งผลให้รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับผู้ใดที่ต้องการจะขอรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 65 ก็สามารถทำเรื่องลงทะเบียนรับเงินประกันรายได้ข้าวได้แล้ววันนี้หรือหากว่าคุณไม่ทราบวิธีในการรับเงินประกันรายได้ข้าวว่ามีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไรก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เลย

วิธีการเช็คเงินประกันรายได้ข้าวล่าสุด

การเช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดให้เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เพื่อทำการดูเงินประกันรายได้ข้าวที่จะได้รับในงวด 11 นี้โดยเกษตรกรภาคใต้จะได้รับเงินประกันรายได้ข้าวก่อนแล้วจะทำการโอนเงินให้เกษตรกรภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลำดับถัดไป การเช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดจะช่วยให้เกษตรกรได้รู้ยอดเงินที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือซึ่งจำนวนเงินนี้ก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้