เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาทออนไลน์
รายได้ขั้นต่ำ - ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด
อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนด


ทำอย่างไรหากต้องการกู้เงินคนพิการงื่อนไขและคุณสมบัติเพื่อเงินฉุกเฉินคนพิการประจำปี 2565 หรือ 2022

สำหรับผู้พิการ แน่นอนว่าการหารายได้หรือสร้างรายได้อาจจะยากกว่าคนอื่นๆ เพราะบางคน ความพิการก็จำกัดให้ทำงานได้เพียงไม่กี่อย่าง การต้องหาสินเชื่อหรือแหล่งกู้เงินคนพิการที่ถูกกฎหมาย ที่สามารถมาช่วยแบ่งเบาภาระทางค่าใช้จ่ายได้ ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้พิการหลายท่านต้องการ โดยในบทความนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อคนพิการ 2564 ที่สามารถยังใช้เป็นแนวทางสำหรับปีต่อไปได้สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับการกู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการกับภาครัฐ : ต้องทำอย่างไรถึงจะขอเงินกู้ตรงนี้ได้

โดยหากเป็นโครงการของภาครัฐเกี่ยวกับกู้เงินคนพิการ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหากผู้พิการท่านไหนสนใจกู้ยืมเงิน ทางกองทุนก็จะมีการให้กู้ยืมเงินทุน เพื่อใช้เป็นกู้เงินคนพิการไปประกอบอาชีพ โดยสามารถกู้ได้วงเงินม่เกินรายละ 6 หมื่นบาท คุณสมบัติผู้ขอกู้ต้องเป็นคนสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งเอกสารประกอบการขอกู้ก็ประกอบด้วย บัตรประจำตัวคนพิการและบัตรประชาชน (ทั้งของตัวผู้พิการเอง หรือผู้ดูแลในกรณีที่เป็นผู้ทำเรื่องกู้แทน) เอกสารทะเบียนบ้าน หรือสัญญาเช่าหอพักหรือที่อยู่อื่นใดของผู้พิการและผู้ขอกู้แทน (ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้พิการหรือของผู้ดูแล) รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงความพิการ ขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว ผู้ดูแลผู้พิการที่ทำหน้าที่กู้เงินคนพิการแทน ก็จะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ

นอกจากนั้น ต้องมีแผนที่ซึ่งแสดงถึงสถานที่ทำงาน หรือที่พักอย่างที่สามารถเข้าใจและเดินทางได้จริง ถ้าผู้ขอกู้เงินคนพิการแต่งงานแล้ว ก็ต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรสประกอบการขอกู้เงินคนพิการ นอกจากนี้ก็มีสำเนาหน้าบัญชีของผู้พิการ ที่แสดงรายการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างพอสมควร โดยผู้ค้ำประกันจะเป็นบุคคล หรือองค์กรค้ำประกันก็ได้

ในส่วนของการชำระหนี้ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่อย่างใด กู้ง่ายเพียง 5 ขั้นตอนเมื่อเอกสารครบ คือลงทะเบียนยื่นคำร้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ทำเรื่องจะลงพื้นที่ตรวจสอบ ดูว่าคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประชุมเพื่อทำเรื่องอนุมัติ จากนั้นก็แจ้งผล และทำสัญญากู้เงินคนพิการ เรียกได้ว่าง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ โทร

02 106 9337 ตามวันและเวลาราชการ ถือเป็นอีกทางเลือกของการขอเงินฉุกเฉินคนพิการ หรือจะดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเข้าไปที่เว๊บไซต์ https://efund.dep.go.th/

โดยเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ภาครัฐทำร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำหรับบางคนจึงอาจจะรู้จักในชื่อสินเชื่อคนพิการธนาคารกรุงไทย ซึ่งก็คือโครงการเดียวกัน ทำให้สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร จะต้องเป็นสำเนาบัญชีจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งก็ไม่น่ายุ่งยากเพราะผู้พิการส่วนใหญ่มีบัญชีกับธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว 

เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ : อีกหนึ่งทางเลือกขอการขอกู้เงินคนพิการ

หลังจากธนาคารหลายๆ แห่งในประเทศไทยได้ปรับเป็นระบบออนไลน์ ที่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนหรือช่องทางต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การขอเงินกู้ต่างๆ ก็ง่ายขึ้นไปด้วย ถ้าหากผู้พิการเข้าหาข้อมูลในเน็ต พิมพ์คำว่าเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินคนพิการมากพอสมควร นอกจากนี้ เราก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และเงื่อนไขต่างๆ ในการขอกู้เงินคนพิการจากการค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้

และโดยส่วนใหญ่ การขอกู้เงินคนพิการ ยอดที่มักจะได้รับการพิจารณาจะอยู่ที่ 1 หมื่นบาทเป็นหลัก แม้ว่าเพดานที่สามารถขอกู้ได้จะสูงกว่านั้นก็ตาม เพราะเงิน 10,000 บาทก็สามารถนำไปเริ่มต้นเปิดร้านแผงลอยเล็กๆ ได้ จึงเป็นวงเงินที่มักจะได้รับอนุมัติจากหลายๆ แหล่งกู้เงิน 

สินเชื่อคนพิการธนาคารออมสิน : ทางเลือกน่าสนใจในการขอกู้เงินคนพิการ

ธนาคารออมสินมีสินเชื่อหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือสินเชื่อคนพิการธนาคารออมสิน ซึ่งจะมีโครงการสินเชื่อที่ชื่อว่า “สินเชื่อคืนความสุข” เพื่อช่วยประชาชนในภาวะที่กำลังเดือดร้อน ทั้งจากการที่เศรษฐกิจไม่ดีและโรคโควิด-19 ระบาด ให้ประชาชนได้มีเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ โดยคุณสมบัติของผู้ขอกู้ก็คือควรเป็นลูกค้าชั้นดี ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปีที่เรียกว่าพอที่จะทำนิติกรรมหรือมอบอำนาจให้คนอื่นทำได้ และต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยวงเงินเริ่มต้นของสินเชื่อตัวนี้จะอยู่ที่ 15,000 บาท และสูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยอัตราคงที่ อยู่ที่ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปีเลยทีเดียว และอีกข้อที่ดีของสินเชื่อนี้คือ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ส่วนเอกสารประกอบการขอกู้เงินคนพิการประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน ตามมาด้วยสมุดบัญชีที่เปิดไว้กับธนาคารออมสินสาขาที่จะไปทำการขอกู้เงินคนพิการ รูปถ่าย รูปถ่ายที่ทำงานและแผนที่ๆ แสดงถึงการไปที่ทำงาน รวมไปถึงรายรับรายจ่ายของผู้ขอกู้ โดยการจองคิวเพื่อไปขอสินเชื่อ อาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนผ่านทางการนัดหมายกับธนาคาร หรือผ่านแอป GSB Queue Application ที่จะช่วยนัดหมายล่วงหน้าให้

การผ่อนชำระสินเชื่อก็สามารถทำได้ทั้งจากไปชำระด้วยตัวเองที่ธนาคาร หรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารออมสินอย่าง MyMo ก็ได้ เรียกได้ว่ามีช่องทางที่หลากหลายและสะดวกสบายสำหรับผู้ขอกู้ทีเดียว ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้ ก็เข้าไปดูได้ที่เว๊บไซต์ https://www.gsb.or.th/ หรือโทรไปที่สายด่วน 1115 

 สินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกส อีกหนึ่งตัวเลือกของการขอสินเชื่อกู้เงินคนพิการ

ตอนนี้จากข้อมูลล่าสุด ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ เพียงแต่ในอดีตเคยมีการให้กู้เงินคนพิการมาแล้ว อาจจะมีการหยุดพักไปเพื่อปรับปรุงโครงการ และคงจะเปิดใหม่อีกทีในโอกาสต่อไป

ข้อควรจำในการขอกู้เงินคนพิการ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

ไม่ว่าคุณสมบัติหรือเงื่อนไขต่างๆ ในการขอกู้เงินคนพิการจะเป็นอย่างไร ดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ ก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และวางแผนการใช้เงินกู้ที่ได้มาให้เป็นระบบ หากมีวินัยทางการเงินทั้งในแง่ของการใช้และในแง่ของการผ่อนชำระคืน ปัญหาการเงินที่ผู้พิการเผชิญอยู่ก็อาจจะลดน้อยถอยลง และชีวิตก็จะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้